W ramach współpracy oferujemy usługi w zakresie:

- prowadzenia ksiąg rachunkowych
- prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów
- prowadzenia ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego
- prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku VAT
- sporządzania deklaracji podatkowych
- naliczania wynagrodzeń i sporządzania niezbędnych dokumentów i ewidencji pracowniczych w tym prowadzenia akt personalnych
- rozliczania podatnika i pracowników z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
- sporządzania wniosków kredytowych
- sporządzania wniosków o dofinansowanie z programów pomocowych Unii Europejskiej
- pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej

a w szczególności

Oferujemy rozwiązania usprawniające proces księgowo-finansowy w formie outsourcingu
Gwarantujemy oszczędność kosztów, bezpieczeństwo podatkowe, odpowiedzialność prawną oraz innowacyjność w zakresie rozwiązań informatycznych
Optymalizujemy podatki, analizujemy rentowność oraz doradzamy
W strategię wpisaliśmy pozytywny wpływ na działalność biznesową klientów, wysoki standard obsługi i pełną automatyzację procesów księgowych prowadzenia ksiąg rachunkowych

oraz

Skutecznie zarządzamy zasobami ludzkimi w zakresie ewidencji danych kadrowych, zawierania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS.
Gwarantujemy zgodność danych z wymogami ustawowymi.
Zapewniamy rozbudowywanie parametrów do potrzeb indywidualnych naszych klientów.